Jag vill hålla en session om...

Varför är det så ont om öppna data?

Sverige har världens äldsta offentlighetsprincip men trots detta finns det idag endast 22 dataset i den nationella katalogen för öppna data. Detta kan jämföras med USA:s 122.422, Storbritanniens 9.831, Kenyas 540 eller Saudiarabiens 315.

Jag tänker mig en diskussion om vart vår data har tagit vägen. Varför det blivit så. Och vad man kan göra om man vill ha tag på data.

19 röster
rösta
Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Du har kvar! (?) (Tänker…)
Magnus Kolsjö delade denna idé  ·   ·  Admin →

1 kommentar

Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Skickar ...
  • Magnus Kolsjö kommenterade  · 

    Ah, just det... Jag tänkte mig en 40-minuterssession

Feedback- och kunskapsbas