Jag vill hålla en session om...

Skriv internethistoria med .SE!

Vem är juruyn som bestämmer vad historia är? Idag lär man ut historia i skolor baserat på vad några få författare eller förlag ansett är viktigt. Alla lär sig med andra ord samma sak. “Att skriva historia” är ett känt uttryck men uppenbarligen får alla inte vara med att skriva den. Historia är inte demokratiserat, man undrar varför, när tekniken och Internet redan ger världens befolkning en möjlighet att få sin röst hörd.

Varje människa har ett individuellt historiemedvetande som utvecklas under livets gång, en inlevelseförmåga som hjälper människan att förstå sig själv och sin plats i samhället då, nu och i framtiden. Vi vill skapa en plattform för att samla berättelser och erfarenheter om Internet och ge dessa mervärde genom design, struktur, kurering och delning.

Vi kommer att diskutera de möjligheter men även risker som finns med att starta ett "tomt"museum.

12 röster
rösta
Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Du har kvar! (?) (Tänker…)
anonym delade denna idé  ·   ·  Admin →

0 kommentarer

Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Skickar ...

Feedback- och kunskapsbas