Jag vill hålla en session om...

Programmering för barn

Vi lär oss att läsa med Fem Myror, varför börjar vi programmera med Strindberg?

Många skolbarns första kontakt med programmering sker (i bästa fall) nån gång i gymnasiet, där de kastas rakt in i for-loopar, superklasser och debugging. Kodning blir nånting svårt, nånting läskigt som bara de svåraste nördarna orkar ta sig an. De flesta kommer aldrig att koda, trots att det är kreativt, skapande och kan vara till hjälp i alla ämnen. (Learn to code, code to learn!)

Jag skulle vilja diskutera hur man kan lära (små) barn grunderna i programmering och datakunskap så att de inte blir chockskadade när de väl ska börja skriva kod. På samma sätt som vi börjar att läsa och skriva med lekar och bilder, inte genom att ta oss an Platons Republiken, så borde vi kunna ta oss an programmering på ett enklare sätt.

Hur ska man göra? Scratch? Hopscotch? Mindstorms? Minecraft? Lekar? Klappramsor? Dansprogrammering?

Har du tankar om detta, erfarenheter, eller projekt på gång - kom och diskutera!

Jag heter Anders Ekbom och är utvecklingsansvarig på UR:s interaktiva medier, men det här har ingenting med UR att göra. (OK, lite kanske.)

(Denna session åtnjuts lämpligen i samband med Programmering für alle av Tom Söderlund, vi ska se om det går att lägga dem i anslutning till varandra.)

28 röster
rösta
Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Du har kvar! (?) (Tänker…)
Anders Ekbom delade denna idé  ·   ·  Admin →

0 kommentarer

Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Skickar ...

Feedback- och kunskapsbas