Jag vill hålla en session om...

Hur redovisar vi att det lönar sig - The ROI of Social Media

You know it. I know it. But they may not know it (yet): Investeringen i en socail media strategi lönar sig. Salesforce.com tar fram många olika mobila och cloudbaserade verktyg som knytas ihop med Salesforce CRM och därmed gör marknads- och kommunikationsinsatser mätbara och direkt länkade till sales success. Som social evangelist på våra företag kämpar vi ofta med att redovisa våra resultat och visa upp ett ROI. Jag kommer att demonstrera verktygen i våran Marketing Cloud och visa hur detta skapar transparens och produktivitet uti försäljningen och den interna rapporteringen. Det blir lite #Radian6 #BuddyMedia #Heroku och annat kul i praktisk tillämpning.

22 röster
rösta
Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Du har kvar! (?) (Tänker…)
Elisabeth Bitsch-Christensen delade denna idé  ·   ·  Admin →

0 kommentarer

Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Skickar ...

Feedback- och kunskapsbas