Jag vill hålla en session om...

Förändringens psykologi

Att förändra organisationer är svårt. "Det sitter i väggarna" säger man. Men lägger man örat till väggen är den tyst. I själva verket sitter det i organisationskulturen, och den upprätthålls i sin tur av gruppdynamiska mekanismer, och dessa finns på grund av vissa individpsykologiska egenskaper vi människor brukar ha. Och här kommer min session in.

Jag kommer att beskriva lite om hur gruppdynamik och individualpsykologi hänger ihop, om vad det är som motiverar oss, hur motstånd mot nya tankar och arbetssätt upprätthålls, och om hur man kan använda de kunskaperna för att stötta folk att samarbeta på kanske lite mer fruktsamma sätt.

67 röster
rösta
Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Du har kvar! (?) (Tänker…)
Ola Berg delade denna idé  ·   ·  Admin →

1 kommentar

Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Skickar ...
  • Ola Berg kommenterade  · 

    40 minuter: ca 30 min prat, 10 min frågor

Feedback- och kunskapsbas