Jag vill hålla en session om...

Programmering für alle!

"How do we get people to understand programming?
We change programming. We turn it into something that's understandable by people."
- Bret Victor, UX guru från bl.a. Apple http://worrydream.com.

Vem som helst kan börja skriva med en ordbehandlare, eller rita något med ett ritprogram. Varför ska bara tekniskt lagda kunna skapa mjukvara?

Varför är programmering fortfarande synonymt med att skriva kod i ett textfönster, 70 år efter den digitala datorns födelse?

Vad skulle möjliggöras om designers, ekonomer, konstnärer, mfl kunde skapa mjukvara själva?

Dessa frågor vill jag (@tomsoderlund) diskutera. Dessutom jag prata om mitt projekt för att tackla dessa problem (@weld_io) och även nämna andra projekt inom samma område.

Mer info: http://weld.io/sswc

83 röster
rösta
Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Du har kvar! (?) (Tänker…)
Tom Söderlund delade denna idé  ·   ·  Admin →

0 kommentarer

Logga in
Kolla!
(tänker...)
Reset
eller logga in med
  • facebook
  • google
Inloggad som (Logga ut)
Skickar ...

Feedback- och kunskapsbas